STAVBA STUDNY:

PÉČE O STUDNU:

PARTNEŘI:

Vrtané studny

Druhým typem a v současnosti asi nejrozšířenějším jsou studny vrtané. Ty bývají hlubší než kopané studny, aby odebíraly přímo podzemní vodu nezávislou na úhrnu dešťových srážek. To znamená, že množství vody ve studni je v průběhu roku stálejší a kvalita vody je vyšší. Podle mnoha průzkumů je tato voda mnohem lepší než ze studní kopaných. Vrtaným studním také hrozí menší nebezpečí znečištění.

Pokud je hladina podzemní vody více než 15 metrů pod povrchem, tak se téměř vždy realizuje vrtaná studna. Průměrná hloubka vrtaných studní bývá 30–40 m.

Je nutno podotknout, že vrtané studny jsou běžně významně užší, než studny kopané – průměr vrtu bývá běžně zhruba 150–300mm. S tím souvisí asi jediná významná nevýhoda vrtaných studní. Onou nevýhodou je nižší schopnost akumulace vody, které však není většinou třeba s ohledem na vyšší přítok. Poslední dobou se začínají rozmáhat i velkoprůměrové vrty, jejichž cena je vyšší, ale vyplatí se o nich uvažovat (až do 2000 mm). Mezi hlavní výhody vrtaných studen patří:

Která studna je tedy lepší?

Z uvedeného jasně vyplývá, že výhodnější po všech stránkách je budovat studnu vrtanou. Realizace je lacinější a také rychlejší (většinou trvá 1 den). Navíc nám vrtaná studna poskytuje čistší vodu, řádově větší průtok nezávislý na srážkách a nejspíše se nám nestane, že by takováto studna vyschla. Pokud tedy vyloženě odborník nedoporučuje zvolit studnu kopanou, rozhodneme se zřejmě dobrovolně pro vrtání studny.

Stavba vrtaných studní

Stavba vrtané studny může probíhat několika technologiemi. Vrtat se dá totiž rotačně příklepově, rotačně, nárazem, jádrově nebo drápkově. Nejužívanější je rotační příklepový způsob, který je nejlevnější. O výběru technologie však musí rozhodnout odborník. Vrtání studny nezabrání ani skála, která u kopání znamená obvykle konec prací. Ve skále je dokonce vrtání efektivnější. Pokud dojde ke ztrátě vody, není obvykle problém vrtanou studnu prohloubit.

Do vrtaných studní voda vniká perforovanou částí výstroje (trubky) a ne pouze dnem, jak je tomu u kopaných studní. Výstroj bývá většinou z PVC, avšak může být i z odolnější, ale dražší oceli. Přestože vrty jsou dobře zabezpečeny protě znečištění, je žádoucí studnu zhruba jednou za 10 let vyčistit.

Cena vrtaných studní

Realizace vrtaných studní je podstatně lacinější než hloubení. Za jeden metr studny zaplatíme orientačně 1000 – 3000 Kč. Velkoprůměrový vrt pak stojí 4000–6000 Kč za metr. Cena vrtané studny se však může velmi různit. Určuje se totiž zcela individuálně především podle hloubky vrtu, jeho průměru a zvolené technologie samotného vrtání.


Nevíte si rady? Chybí Vám nějaká informace? Zeptejte se v diskusi!