STAVBA STUDNY:

PÉČE O STUDNU:

PARTNEŘI:

Úprava vody

V případě, že jste na základě provedených rozborů vody z vaší studny zjistili, že voda není vyhovující, budete zřejmě muset provést určitá opatření. Na místě je dobré pečlivé zvážení celé situce. Zvolení nevhodného řešení může mít za výsledek malou účinnost a naopak velké dopady na vaší peněženku. Nejprve se proto doporučuje zjistit zda se nenacházejí některé odstranitelné příčiny kontaminace vody mimo naší studnu. Mohou to být například netěsnící žumpy a septiky nebo blízká skládka. V tomto případě nemá smysl pořizovat filtrace nebo investovat do dalších metod trvalé úpravy vody. Úprava vody ve studni přichází ke slovu až v případě, že příčiny kontaminace jsou neodstranitelné a musí se něco dělat s jejich důsledky.

Bakteriální závadnost

Trvalé řešení bakteriální závadnosti vody v naší studni lze zajistit buď chemickou nebo fyzikální úpravou vody. Fyzikální metody úpravy vody jsou celkově vhodnější, neboť nedodávají do vody žádné další látky. Zařízení na fyzikálním principu jsou také velmi nenáročné na údržbu a některé z nich jsou navíc schopné zbavit vodu kalnosti. Fyzikální metody mají zástupce především v UV lampách a nejrůznějších filtrech na vodu z keramiky (mikroporézní). Tyto metody úpravy vody lze použít jen v tlakovém prostředí (potrubí) a je vhodné je umístit co nejblíže k odběrovému zařízení. Tím se vyhneme druhotné kontaminaci vody.

Chemické metody úpravy vody využívají běžných dezinfekčních přípravků, které jsou do vody dodávany automatickým dávkovačem. Bývají většinou také určené do tlakového prostředí. Bakteriální kontaminaci lze jak známo také likvidovat varem. To je ovšem vhodné a pohodlné pouze jako dočasné řešení. Kontaminace ve vodě bez zákalu by nás měl zbavit jednominutový var.

Chemická závadnost – vodní filtry

Závadnosti vody způsobené chemickými látkami se nezbavíme varem. Úprava těchto vlastností vody dříve nebyla v domácnostech možná, avšak v dnešní době již jsou velmi rožířená nejrůznější zařízení na domácí úpravu vody. Vžil se pro ně nepříliš vhodný název vodní filtry, přestože zahrnují mnoho různých zařízení fungujících na rozmanitých principech.

Vodní filtry, také označované jako filtry na pitnou vodu, můžeme alespoň základně rozdělit dle místa instalace, konstrukce a kapacity. Obvykle se také liší cenou.

Vodní filtry upravující chemickou závadnost mohou fungovat na nejrůznějších principech a často využívají jejich kombinací. Jako nejběžnější principy můžeme jmenovat tyto: mechanická filtrace, membránová filtrace, výměna iontů pomocí iontoměničů, sorpce na aktivním uhlí, katalytická oxidace. U těchto domácích vodních filtrů je nutná poměrně častá údržba. Filtry se musí čas od času čistit, proplachovat, případně vyměňovat.


Nevíte si rady? Chybí Vám nějaká informace? Zeptejte se v diskusi!