STAVBA STUDNY:

PÉČE O STUDNU:

PARTNEŘI:

Studny a právo

Stavební povolení ke studni

Stavební povolení se vztahuje na všechny typy studní i pramenných jímek u nadzemních pramenů. Povolení je třeba získat ještě před započetím hloubení studny, u zkušebního vrtu se žádá až po provedení čerpací zkoušky.

stavební povolení lze požádat i dodatečně na vodoprávním úřadě (pro domácnosti odbor životního prostředí obce s rozšířenou působností). Následuje řízení o odstranění studny, v jehož průběhu lze požádat o dodatečné povolení studny – tzv. legalizace studny.

Stavební povolení můžete potřebovat i v případě, že provádíte rekonstrukci studny, a proto tuto skutečnost oznamte vodoprávnímu úřadu, který rozhodne o potřebě získat stavební povolení na základě závažnosti rekonstrukce. Podobně je to tehdy, pokud se rozhodnete prohlubovat kopanou studnu vrtáním.

Povolení k odběru vody

V případě poskytování povolení k odběru vody se rozlišuje, zda jste či nejste podnikající osoba:

Nepodnikající osoby

A. Studna vybudovaná před 1. 1. 1955, nepřihlášená. Užívání takové studny je dovoleno i s tím, že není žádné povolení v listinné podobě. Stáří studny není třeba dokládat, doporučuje se ale získat nějaký patřičný doklad pro případ kontroly, prodeje pozemku/domu, dědění apod. V takovém případě postačí znalecký posudek zpracovaný pro převod nemovitosti, prodej atd., příp. svědectví např. souseda, stará mapa, čestné prohlášení či podobná listina dokládající stáří stavby.

B. Studna vybudovaná po 1. 1. 1955, nepřihlášená Z takové studny lze odebírat vodu jen po vydání povolení vodoprávního úřadu. Pokud se tak v minulosti nestalo, je třeba tak učinit, jinak je odběr vody z takovéto studny nelegální.

C. Studna vybudovaná po 1. 1. 1955, přihlášená Netřeba žádat v případě, že jde o individuální spotřebu pro domácnost, a to jak v místě trvalého bydliště, tak jinde (např. chata apod.).

Podnikající osoby

Podnikatelé, kteří jsou majiteli studny a využívají ji k podnikatelské činnosti a jsou vlastníky povolení vydaného do 31. 12. 2001 a kteří nezažádali o prodloužení povolení, ztratili platnost povolení po 1. 1. 2008. Další čerpání vody je nelegální. Bylo-li o povolení zažádáno po 1. 1. 2002, o prodloužení platnosti povolení netřeba žádat.

Majitelé nevyužívaných studní

Pokud studnu nevyužíváte a podzemní vodu neodebíráte, nemusíte o povolení k odběru vody žádat. Při zřizování nové studny či legalizaci stávající je však, jak je uvedeno výše, zapotřebí stavební povolení a povolení k odběru vody, a to na vodoprávním úřadě, na němž získáte patřičný formulář žádosti, který můžete použít i v případě rekonstrukce stávající studny.

Studny načerno

U studní, které mají nějaké právní nedostatky – tedy jsou načerno, je dobré upozornit, že jejich majitelé riskují opravdu mnoho. Pokuty bývají velmi vysoké a nepříjemné. Za neohlášenou či nelegální stavbu si můžeme připravit 50 000 Kč a dalších 50 000 Kč za nepovolený odběr. To se asi skutečně nevyplatí. Přijít se na studnu načerno může zcela náhodou. Například když stáhnete vodu sousedovi a jemu začne jeho studna vysychat. Pokud tedy máte studnu načerno, určitě se ji pokuste legalizovat.


Nevíte si rady? Chybí Vám nějaká informace? Zeptejte se v diskusi!