STAVBA STUDNY:

PÉČE O STUDNU:

PARTNEŘI:

Rozbor vody ze studny

Laboratorní rozbor vody ze studny nám určí jaké má naše voda parametry, a to v oblasti mikrobiologických a chemických ukazatelů. Jednak je rozbor vody nutný při kolaudaci studny, pak by měl být prováděn vždy, když máme pochybnosti o kvalitě vody. Ty se pravděpodobně dostaví pokud pozorujeme u vody z kohoutku některé nežádoucí vlastnosti. Většinou to bude zákal, změna chuti či pachu. V těchto případech pro jistotu okamžitě provádíme alespoň orientační rozbor vody na základní ukazatele.

I při zdánlivě bezproblémovém užívání vody ze studně je na místě obezřetnost. Vůbec se nechlácholme tím, že voda ze studně chutná výtečně. Člověk není schopen detekovat přítomnost mikroorganismů ani mnohých chemických látek. Nic nemusí svědčit o tom, že studna je znečištěna. Navíc u dlouhodobého a pravidelného užívání se může vytvořit pasivní rezistence k určité míře mikrobiologického znečištění, nicméně onemocnění může vypuknout až u dětí či imunitně oslabených dospělých uživatelů. Z těchto důvodů občas v rámci pravidelných kontrol provádíme rozbor vody, aniž by k tomu byl nějaký speciální podnět.

Jaký rozbor vody zvolit?

Pokud se majitel studny rozhodne pro rozbor vody, tak prvním krokem je výběr vhodné laboratoře. Kritéria jsou především cena zvoleného rozboru a jeho kvalita (žádejte akreditaci k provádění rozborů studniční vody dle státních norem). Důrazně se nedoporučuje nechávat si dělat rozbor vody od nějakého podomního “odborníka”. Rozbory studniční vody dnes nabízejí desítky státních i soukromých laboratoří.

Laboratoře většinou provádějí více druhů rozborů vody ze studny, které se liší cenou. Vhodné je zvolit ty rozbory, které se řídí státní normou hygienických požadavků na pitnou vodu. Tu obsahuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb.

Úplný rozbor vody dle této normy je pro běžnou kontrolu nadbytečný, ale v některých případech je vhodné jej využít. Jeho velkou nevýhodou je cena, která se může pohybovat v rozmezí 7000–15 000 Kč.

Většinou nám postačí takzvaný krácený rozbor vody ze studny, jehož cena se pohybuje zhruba mezi 1000 – 1500 Kč. Ten nám poskytne orientační přehled ukazatelů, které bývají nejčastěji překračovány. Pokud tedy v blízkosti naší studny není žádný průmyslový objekt, skládka nebo jiný zdroj rizika, pak by krácený rozbor měl splnit svůj účel dobře.

V rámci kráceného rozsahu rozboru vody se zjišťují tyto ukazatele: barva, zákal, pach, chuť, pH, vodivost, mikroskopický obraz, železo, amonné ionty, hliník, chlor volný, mangan, dusičnany, dusitany, CHSKMn, Escherichia coli, Clostridium perfringens, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C a 36°C a některé další specifické ukazatele kráceného rozsahu podle přílohy č. 5 k vyhlášce 252/2004 Sb.

Při rozborech vody ze studny se upírá naše pozornost především na přítomnost bakterií a nadlimitních množství dusitanů a dusičnanů. Podíl dusíkatých látek v podzemních vodách je závislý na zemědělské činnosti, klimatických okolnostech a na stavu údržby studny.

Jak nakládat se vzorkem?

Investice do rozboru vody ze studny není zrovna zanedbatelná, a proto při odběru vzorku není dobré sáhnout po první láhvi, která se naskytne. Lze doporučit před odebráním vzorku pro rozbor kontaktovat zvolenou laboratoř, kde nám sdělí správný postup odběru i další důležité náležitosti. Tedy třeba to, jak rychle po odběru je třeba vzorek do laboratoře dodat a jak ho uchovávat. Pro mikrobiologický rozbor vody je navíc nutná sterilní lahvička na vzorek. Některé laboratoře raději posílají již na odběr vzorku školeného pracovníka. V tomto případě bude určitě správnost postupu zaručena.

Když rozbor není v pořádku…

Obdrželi jste rozbor vody, který není v pořádku? Zatím není důvod k panice. Je jen vhodné okamžitě přestat používat vodu k pití. Dalším bodem postupu je nechat udělat opakovaný rozbor z nového vzorku a nepříznivé vlastnosti vody potvrdit. Pokud dojde k potvrzení, je načase začít hledat řešení problému. Záleží samozřejmě na tom, jaké konkrétní hodnoty jsou nadlimitní. Kontaminace vody může být trvalejšího charakteru (například způsobená vlastnostmi podloží) nebo jen dočasná. V prvním případě je řešením některá z metod trvalé úpravy vody, v druhém budete muset provést dezinfekci nebo čištění studny.


Nevíte si rady? Chybí Vám nějaká informace? Zeptejte se v diskusi!