STAVBA STUDNY:

PÉČE O STUDNU:

PARTNEŘI:

Kopané studny

Jako první typ studny si představíme studny kopané neboli hloubené. Ty jímají vodu z poměrně malé hloubky. Realizují se jen v případech, kdy je hladina podzemních vod maximálně do 15 metrů pod povrchem. Právě kvůli malé hloubce jde v kopaných studní v podstatě o deštovou vodu, která může být navíc druhotně znečišťována. Na našem území jsou povrchové vody tak znečištěné, že je většinou vodu nutné velmi nákladně upravovat, aby byla použitelná k pití.

Určitou výhodou kopaných studní může být skutečnost, že se dají poměrně snadno čistit, opravovat nebo prohlubovat. Interval čištění studny by měl být kolem 5 let. Hlavní výhodou těchto studní je pak skutečnost, že mají velkou akumulaci vody, čehož se však nevyužije za sucha či holomrazu (při nízké hladině vody), kdy tyto studny kvůli malému sloupci vody dosti vysychají. Mezi nevýhody kopaných studní naopak patří:

Celkově se dá říci, že kopané studny jsou na ústupu a nemoderní. Jejich nevýhody totiž v mnohých případech převažují. Odborníky bývají dnes doporučovány jen v případech, kdy lze předpokládat velký odběr vody. Průměr tohoto typu studní bývá obvykle 1000–1500 mm, což by nám mělo zajistit pojmutí dostatečného množství vody. Je pravdou, že v porovnání se studnou vrtanou, je to o poznání více.

Stavba kopaných studní

Stavba kopaných studní probíhá většinou spouštěním betonových skruží se zvoleným průměrem. Ty jsou postupně podkopávány a vahou klesají až na požadovanou úroveň hloubky. Proto se tento typ studní také někdy nazývá studně spouštěné. Před stavbou je důležité zjistit, zda máme podloží vhodné pro kopané studny.

Voda vniká do kopané studny dnem, na rozdíl od vrtaných studen, kde ke vnikání dochází přes perforaci výstroje. Problémem, na který můžeme narazit u již realizovaných studen, je pokles hladiny spodních vod. V tomto případě je řešením prohloubení studny. To je ovšem nutné konzultovat s odborníkem.

Ceny kopaných studní

Kopané studny jsou, jak již bylo zmíněno, velmi nákladnou záležitostí. Na jeden metr této studny si připravte orientačně 6000–8000 Kč. V této ceně by měly být obsaženy i skruže.


Nevíte si rady? Chybí Vám nějaká informace? Zeptejte se v diskusi!