STAVBA STUDNY:

PÉČE O STUDNU:

PARTNEŘI:

Kontrola a čištění studní

Kvalitu vody ve studni lze ovlivnit již v počáteční fázi správnou lokací, nejlépe hydrogeologem. Tedy tak, aby studna byla nejen pokud možno na středu zvodnění, ale především v dostatečné vzdálenosti od zdrojů možného znečištění. Pozor je třeba si dát ale i při stavbě na použité stavební materiály a další prvky. Ty nesmějí být žádným způsobem kontaminované. Především nesmějí ovlivňovat bravu, chuť či jiné vlastnosti vody.

Kontrola studny

V zájmu každého uživatele studně je pravidelně (minimálně jednou za rok, optimálně dvakrát) zjišťovat stav studně. Měla by proběhnout kontrola jak mikrobiologická a chemická, tak technická. Mikrobiolgickou a chemickou kontrolou se myslí rozbor vody. Technická kontrola by zas měla odhalit, zda není potřeba provést údržbu či rekonstrukci studně.

Pokud budete dodržovat pravidelnost kontrol a nezanedbávat údržbu studny, vyjde vás to pravděpodobně laciněji, než případná sanace studny v již akutním případě. Některým nežádoucím událostem totiž lze předcházet, pokud máte stálý přehled o tom, co se s vaší studní děje. Provést kontrolu bývá vhodné především po jarním tání sněhu, po přívalových deštích či po vniknutí a následném úhynu drobných živočichů. V posledně jmenovaném případě je přímo nutné studnu vyčistit neboli sanovat.

Čištění studní

Pojem sanace se vztahuje k čištění studní, resp. odstraňování následků kontaminace (např. po záplavách). O regeneraci hovoříme tehdy, pokud se pokoušíme odstranit důsledky stárnutí studny. Je dobré poznamenat, že čištění studny je záhodno provádět v několikaletých intervalech, i když studna nebyla přímo kontaminována. Na dně studny totiž během let dochází k vytváření nánosů usazenin, které mohou být příčinou některých problémů. Ty mohou finálně vyústit třeba ve zničení čerpadla. Kopané studny by se měly čistit alespoň jednou za 5 let, vrtané minimálně jedenkrát za 10 let. V případě náhlého znečištění studny je obecným pravidlem najít vždy opravdovou příčinu kontaminace a tu nejprve odstranit. Realizované čištění studny by se jinak mohlo zcela minout účinkem.

Postup čištění studny

Tento postup je určen pouze majitelům kopaných studní. Čištění vrtané studny musí provést odborená firma. Sám majitel ji může jen vyčerpat a dezinfikovat. Obecně ale platí, že ohledně čištění studní je stejně vše lepší nechat na profesionálech. Jen tak můžete mít jistotu. V dnešní době působí na trhu mnoho specializovaných firem, které odvedou při čištění studně (asanaci) nebo jen dezinfekci vody kvalitní práci. Vás čištění bude stát drahocený čas a navíc je to práce špinavá a poměrně nebezpečná. Navíc můžete narazit na problémy s nedostatečným vybavením.

V případě, že jste se rozhodli pro čištění studny svépomocí, tak nejdříve sežeňte vše potřebné. Budete potřebovat dlouhý provazový žebřík a profesionální kalové čerpadlo. Zde vám poskytne pomoc půjčovna nářadí. Následně je již možné začít se samotným čištěním studny. Nejdříve je dobré očistit vnější část studny. Pak již přijde ke slovu čerpadlo. Celou studnu vyčerpáte na zahradu. Poté vás čeká sestup do samotné studny. Je dobré ověřit, zda se v ní nenacházejí nebezpečné plyny (např. svíčkou). Ze dna studny vynosíte nevyčerpaný kal a začnete s čištěním stěn. Čištění stěn studny provedete nejprve mechanicky kartáčem, poté použijete dezinfekce. Ve výsledku by na stěnách neměly být žádné nečistoty a řasy. Rozbitá místa a spáry vyspravíte cementovou mazaninou. Celé stěny na závěr opláchnete tlakovou vodou. Následně se můžete vrhnout na finální úpravu dna, které již máte zbavené kalu. Vyčistíte přítoky a v případě potřeby vyměníte pokryv dna (použijeme štěrk či hrubozrný písek). Tím jste s čištěním studny téměř hotovi. Necháte do studny natékat vodu, kterou postupně odčerpáváte, dokud nezmizí zákal. Na závěr nalijete do studny kalíšek dezinfekčního prostředku. Pak již nezbývá než čekat. Za den až dva je již možno používat vodu jako užitkovou. Mezi druhým a třetím týdnem necháte provést kontrolní rozbor vody a v případě pozitivních výsledků se lze vrátit k plnému provozu studny.


Nevíte si rady? Chybí Vám nějaká informace? Zeptejte se v diskusi!