STAVBA STUDNY:

PÉČE O STUDNU:

PARTNEŘI:

Studny

© Svetlana Tikhonova | Photoxpress.com

© Svetlana Tikhonova | Photoxpress.com

Mnohých z nás se otázka legalizace či výstavby vlastní studny týká. Můžeme zakládat novou stavbu (nemožnost využití obecního vodovodu), chceme ušetřit peníze na vodném anebo zdědíme stavbu, k níž náleží studna a k níž neexistuje patřičné oprávnění.

Studna je dílo vodohospodářského charakteru, povětšinou stavěné za účelem bezpečného jímání podzemní pitné vody.

Vybudovat studnu nemůže každý, tato činnost je podrobně vymezena zákony. Je třeba dodržet veškeré právní náležitosti související s hydrogeologickým průzkumem, ohlašovací povinností i samotnou stavební činností – výstavbou studny.

Neméně důležité je zvážit, jaký typ studně budovat. Těch je několik, v současnosti používané jsou dva – studny kopané a studny vrtané. Ostatní jsou zcela na okraji zájmu.

Na prvním místě při rozhodování jsou peníze, a proto musí každý zvážit, zda se mu tato nákladná operace vyplatí. Domácí studna má svá pozitiva, ale v případě, že existuje náhradní řešení, nemusí být vždy tou nejlepší volbou.

Vyplatí se mi vlastní studna?

Každá domácnost zaplatí za vodu v průměru 10.000 korun ročně. U vrtaných studní se za každý metr účtuje asi 1.500 až 3.000, u hloubených studní zhruba dvakrát tolik. Celková investice do vybudování studny včetně čerpadla je minimálně 50.000. Znamená to, že návratnost vybudování studny je v řádu několika let. Po celou dobu funkčnosti se platí jen za stočné (pokud nedisponujeme také např. domácí čistírnou odpadních vod). Stále dražšího vodného se tak můžeme zbavit.

Ještě nějaké výhody?

Při čerpání vody prostřednictvím studně získáváme podzemní vodu obohacenou o minerální látky. Ve vodovodním řádu přitom teče většinou voda povrchová, která je o tyto látky ochuzena. Kvalita vody se také projeví na její chuti. Nesmíme však zapomínat na to, že pro stále dobrou vodu musíme občas také něco udělat – provádět pravidelné rozbory vody, údržbu a čištění studny. V případě, že čelíme trvalé kontaminaci vody, pomůžou nám metody domácí úpravy.


Nevíte si rady? Chybí Vám nějaká informace? Zeptejte se v diskusi!